Policydokument

Nedan följer de av styrelsen beslutade policydokument som Visby Golfklubb arbetar efter.