Historia

1957 köpte Gotlandsbolaget den mark på Kronholmen som idag är Visby Golfklubb. Det var banarkitekterna Rafael Sundblom och Nils Sköld som tipsade Malte Wiman på Gotlandsbolaget om att den natursköna udden mellan Tofta och Västergarn skulle passa alldeles utmärkt för golf. Hatten av för det tipset! 


1957

Lammhage blir golfområde

Dåvarande ordföranden i Gotlandsbolagets styrelse, bankdirektör Malte Wiman, arbetade intensivt för att hitta ett lämpligt område för en golfbana. En sådan skulle ju onekligen gynna turismen och båtresandet till Gotland. 1957 föll valet på Kronholmen. Området på 150 tunnland hade använts som lammhage och köpeskillingen blev 70 000 kronor. Säljare var Robert Appelgren.

1958

Klubben bildas

Vid klubbens bildande, den 2 oktober 1958, hade Visby GK en i det närmaste spelklar niohålsbana. Banan var 3090 meter lång och beskrevs av samstämmig expertis som utomordentligt vackert belägen och utmärkt planerad. Kostnad för anläggning: 130 000 kronor. Banarkitekter: Nils Sköld och Rafael Sundblom. Medlemsavgift: 150 kr/år.

1964-1966

Från 9 till 18 hål

Den 29 oktober 1964 meddelar banchef Gunnar Hörnfeldt att såväl Klintehamn som Stenkumla kommun beviljat Visby GK ett anslag på vardera 15 000 kronor. Motsvarande belopp erhölls som statsbidrag. Pengarna investerades i nio nya hål. Utbyggnaden påbörjades 1 december samma år och hösten 1966 invigdes den nya artonhålsbanan.

1968

Douglas Brasier gör entré

Hösten 1968 tar Visby GK kontakt med den brittiske spelaren, instruktören och banarkitekten Douglas Brasier. Mr Brasier är mycket imponerad av Kronholmen och lägger ett förslag på hur banan kan utvecklas till en mästerskapsbana. Hans förslag ligger också till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

1990-1992

Ytterligare 9 hål

Redan inför årsmötet 1988 fanns planer på ytterligare nio hål. Men debattens vågor gick höga och det var först på årsmötet 1990 som beslutet kunde klubbas, med 68 röster mot 42. Sista helgen i augusti 1992 var det dags för invigning av de nio nya hålen. På nuvarande hål 8 på niohålsslingan kan du läsa mer om Kronholmskoggen – som upptäcktes under byggnationen.

2008

50-årsjubileum med helt ny bana

Runt millenieskiftet blev greenerna sämre och sämre. Ett nytt skötselprogram antogs, men önskad effekt uteblev. 2006 tog styrelsen ett avgörande beslut om att renovera samtliga 27 greener och greenområden lagom till klubbens 50-årsjubileum. Som sakkunnig och arkitekt anlitades Pierre Fulke. Den helt ombyggda banan stod klar 2008 och fick mycket höga betyg från medlemmar och tillresta gäster som Kenta ”Mr Magic” Nilsson, Tomas  Brolin, Christer Ulfbåge, Peppe Eng m.fl.

2020

Resan mot nummer 1

I juni 2020 blev Visby Golfklubb utsedd till Sveriges bästa golfbana enligt Svensk Golf.