Att nå ut i samhället
Medlemmar, gäster och anställda
Kommunikation

Alla lika – alla olika

Golf kan spela en viktig roll och vara en möjlighet för alla som vill omfamna hållbarhet – för spelets, samhällets och vår planets bästa.

För att öka tillgängligheten på Kronholmen har Visby Golfklubb följande
 • Väderleksprognoser
 • Promenadstigar /vandringsleder
 • Stigar lämpliga för cykling
 • Slingor för längdskidåkning
 • Intressanta kulturhistoriska lämningar med information
 • Fågelskådning
 • Fritidsfiske
Visby Golfklubb tillgängliggör faciliteterna genom att
 • Marknadsföra restaurangen och catering i närområdet
 • Hyra ut restaurangdelen
 • Erbjuder andra tjänster externt, till exempel catering, hantering av evenemang mm
 • Erbjuder anläggningen för allmän användning, till exempel omklädningsrum eller förvaring
Visby Golfklubb samarbetar med följande instanser
 • Lokala skolor
 • Gymnasieskolor och universitet /högskolor
 • Vi tar emot lärlingar /praktikanter
 • Diverse samhällsprojekt så som regionens ”hållbara företag”-satsningar
Visby Golfklubb arbetar med jämlikhet och jämställdhet enligt följande
 • Jämställdhetsplan (länk) som uppdateras årligen och gås igenom med alla anställda
 • Har etisk policy (länk) som uppdateras årligen och gås igenom med alla anställda
 • Håller årlig hållbarhetsrond med personalen där frågor om sexism, härskartekniker och annan diskriminering diskuteras
 • Personalen anmäler all eventuell sexism, härskarteknik och annan diskriminering till närmaste chef
 • Genomför aktiviteter för att öka jämställdheten
 • Behandlar alla, oberoende av ålder, kön, sexuell läggning, religion och etnisk bakgrund
 • på samma sätt
 • Alla anställda har ”lika lön för lika arbete”
 • Jämlik rekryterings- och anställningspolicy
 • Utbildning i psykisk hälsa
Visby Golfklubb arbetar så här med anställningssäkerhet och rättvisa
 • Lagstadgade minimilöner
 • Skriftliga anställningskontrakt
 • Betalar för övertidstimmar
 • Följer alla relevanta regler för egen och inhyrd personal
 • Följer lagstiftning för säkerhet på arbetsplatsen
Visby Golfklubb uppmuntrar till personlig utveckling genom att
 • Erbjuda vidareutbildningar för olika yrkeskategorier
 • Arrangera utbildningsdagar på anläggningen
Visby Golfklubb tar emot lärlingar och praktiksökande vid/genom att
 • Erbjuda arbetslivserfarenhet på banan (banskötsel)
 • Att erbjuda arbetslivserfarenhet genom praktik i klubbhuset
 • Samarbeten med lokala arbetsförmedlingen eller verksamheter för att hitta finansiering / kandidater
 • Samarbeten med lokala skolor och högskolor
Så här engagerar och involverar Visby Golfklubb personalen i anläggningens hållbarhetslöften
 • Informerar om anläggningens hållbarhetsåtaganden och personalens eget ansvar
 • Ordnar ytterligare kurser för personalen om relevanta sätt att arbete hållbart (t ex seminarier för banskötare)
Så här intresserar och involverar Visby Golfklubb medlemmarna i hållbarhetsarbetet
 • Använder sociala medier för att berätta för medlemmar och gästande golfare om anläggningens hållbarhetsarbete 
 • Lägger ut information om anläggningens hållbarhetsarbete på klubbens hemsida
 • Sätter upp information om anläggningens åtaganden/uppdateringar på TV-skärm
Så här marknadsför Visby Golfklubb Kronholmens ekologiska värden
 • Bjuder in allmänhet, kommun mm för att berätta om anläggningens naturvårdsarbete
 • Sätt upp skyltar på golfbanan som markerar viktiga naturvärden livsmiljöer
 • Involvera golfarna i banans naturvård
 • Bjuder in eller på annat sätt uppmuntrar lokala grupper att använda klubbens faciliteter
 • Får ”följare” på våra egna sociala medier