Categories
Nyheter

Meddelande från Valberedningen inför årsmötet

Valberedningen låter meddela att mandatperioden för tre ledamöter i styrelsen går ut vid kommande årsmöte. Det gäller Robert Hilding, Anders Köhlmark och Kristina Ensgård. Robert och Anders har meddelat att de kandiderar för en ny period om två år. Kristina har meddelat att hon avböjer omval. 

Valberedningen uppmanar att inkomma med förslag till nya styrelseledamöter att väljas vid årsmötet. Förslag skall lämnas senast fyra veckor innan årsmötet till valberedningen. Dessutom tar valberedningen gärna emot förslag från personer som framåt i tiden är intresserade av att arbeta i styrelsen. 

För valberedningen 

Mattias Sippmanne

Mejl: mattias.sippmanne@gmail.com