Categories
Nyheter

Kallelse till extra årsmöte

Datum & tid: 2022-10-24 19:00-20:00
Företag: Visby Golfklubb
Plats: Digitalt
Anmälan: Deltagande och rösträtt kräver föranmälan med mailadress till info@visbygk.com
(1 mailadress = 1 röst) senast den 19:e oktober. Länk till mötet mailas till anmäld mailadress efter den 19:e.
Fullmakt: Om du inte kan delta på mötet och vill lämna fullmakt skall den skickas in undertecknad till info@visbygk.com senast den 19:e oktober. Det går också bra att lämna fullmakten i receptionen på Kronholmen. Fullmakten hittar du på hemsidan under Dokument och Årsmöteshandlingar
Kallade: Medlemmar i Visby Golfklubb
Dokumentation: Skickas ut digitalt senast 7 dagar innan mötet.
Finns också på hemsidan visbygk.com

Förslag till föredragningslista vid extra årsmöte
i Visby Golfklubb 2022-10-24

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
  mötesprotokollet.
 6. Fastställande av spelavgift för GuldAccess för verksamhetsåret 2023 enligt
  styrelsens förslag.
 7. Beslut om investering i och finansiering av solcellsanläggning.
 8. Mötets avslutande