Categories
Nyheter

Info. Från VD/Banchef

Bäste medlem

 

Nu är snart slut på året och det har varit ett fint år för Visby Golfklubb och vi har haft många härliga golfdagar och bra stämning i klubben. Jag vill tacka alla för att ni bidragit till den fina stämningen. Jag vill också tacka all personal som gått in helhjärtat för att leverera bästa möjliga upplevelse för både gäster och medlemmar. 

 

 

Swedish Golf Tour

Vi kommer att arrangera Swedish Golf Tour för herrar i september 2020. Det gör vi tillsammans med Destination Gotland och Svenska Golfförbundet. Tävlingen är av liknade karaktär som Nordea tour som vi har haft 3 gånger tidigare. Det har varit mycket lyckade tävlingar och vi hoppas kunna hålla banan i bästa skick och att spelarna blir nöjda ambassadörer för Visby Golfklubb när dom spelat klart. Jag vill också tacka Destination Gotland som gör detta möjligt. 

 

Banans skick

Det hart varit en varm höst vilket gör att svampen snömögel är på hugget. Vi har dock lyckats att hålla den borta nästan helt genom att hålla våra gräsytor torra. Annars ser det mycket lovade ut för en fin start på 2020. Just nu är det mycket blött på banan så vi kan tyvärr inte tillåta golfbilar men det gläder oss att det är fullt spel på 9-hålsbanan i december. Vår ambition är att hålla sommargreener och tee öppna året runt på 9-hålsbanan. 

 

Banförbättringar

Vi har lärt oss en hel del efter skötsel av bunkrarna i 10 år och den feedback vi fått från spelare från alla kategorier. Efter att ha genomfört ett bunkerprojekt på hål 9 på 18-hålsbanan förra vintern så har vi nu fått tillräckligt med kunskap om hur vi går vidare och gör våra bunkrar bättre. Skötseln av bunkrarna som vi renoverade i höstas har varit betydligt lättare och det blir mindre ogräs och framförallt får vi lättkrattad sand och stenfritt.

 

Äntligen har vi hittat rätt både i konstruktion, sand och design. Hösten/vinterns projekt kommer att ligga till grund för kommande beslut om hur vi vidareutvecklar banan. Det kommer presenteras på årsmötet i påsk, på en uppdaterad Banutvecklingsplan. Känslan är nu från både mig och våra bandesigners Pierre Fulke och Adam Mednickson att detta är ett tydligt steg mot vår vision ”Den bästa golfen, på det bästa gräset, i den bästa miljön” och att bibehålla och förbättra vår position i Golf-Sverige men framförallt att vi får en bättre golfbana och våra medlemmar får en härligare utmaning och bättre spelupplevelse. Samtidigt som vi renoverar bunkrarna passar vi på att designa dom bättre för att stoppa bollar från att rinna iväg in i buskage eller ner i vattenhinder. Vi har ambitionen att göra dom något grundare så att vi inte får för mycket sandyta att sköta. Vi kommer minska ner storleken på några bunkrar som på hål 4 och 10 och samtidigt tillkommer någon bunker på hål 6 och 2. Bunkrarna kommer bli mer lättspelade med den nya sanden. I möjligaste mån ser vi till att inte stänga vägen in till green med bunkrar för att alla som vill kan spela ett lågt slag och rulla in bollen. 

 

Vi lägger också i en s.k. liner (stödskikt) som heter Capillary Concrete för att stoppa sten att ramla in i bunkern från de högre kanterna och sen lägger vi stenmjöl på de ställen där det är lägre kanter för att hitta en bra ekonomi i renoveringen. Vi anpassar alltså renoveringen och val av åtgärd till vilka förutsättningar som finns på platsen. På vissa hål behövs ingen liner då där är enbart sand i marken. I höst har vi har valt bunkrar på hål där vi vet att det är sämst material och på hål som inte skulle påverkas vid eventuella förändringar på Svältholmen.

 

Bunkersanden vi valt är från Kristianstad och samma som dom använder på Kristianstad GK, ganska lik vår bunkersand i färg, men inte lika kompakt vid väta. 

 

Vi bygger även några nya tee för att öka variationsmöjligheterna för alla kategorier men framförallt just nu några nya backtee som vi kan använda för tävlingar som Swedish Golf Tour och möjligheten att i framtiden hålla större tävlingar. Fler tee gör att vi också kan variera hur vi sätter upp banan efter väder och vind. Vi bygger också ut några tee som är för små och som slits för fort.

 

 

Följande renoveras/byggs just nu:

Ny backtee på hål 2 och 8. Tee 55 på 9an blir dubbelt så stort

Samtliga bunkrar renoveras på hål 2 och det tillkommer en bunker mot tee 7 bakom 2:ans green. Bunkrarna i 6:ans greenområde renoveras. Den kort höger om green blir något större för att hindra bollar att åka ner på stenstranden och sen blir det även en ny bunker till vänster om green för att stoppa bollar från att åka in i buskaget. Mindre bolletande, snabbare och mer strategiskt spel. På inspelet får man verkligen tänka till om man vill gå för flagg eller om man vill spela säkert. 

 

Nästan allt jobb med bunkrarna görs med Pierre Fulke i grävmaskinen och vår egen personal som sköter resterande jobb. Mycket arbete i hårt vinterväder och regn men det blir ett väldigt bra slutresultat!

 

 

 

Nät på rangen

Vi kommer sätta upp högre nät till höger om rangen för att hindra att bollar kommer in på övningsområdet. Det blir 10 meter höga trästolpar med ett nät som går att plocka ner under vintern så att det inte blåser sönder. Vi hoppas även kunna utveckla rangen närmaste åren och göra den trevligare med mål att sikta på och redan till nästa år kommer vi bygga ett stort grästee på norra rangen.

 

Bevattning

Vi fortsätter även att bygga ut och förbättra vår bevattning varje år. Dammarna är redan nu nästan fyllda tack vare mycket nederbörd och pumpning från Paviksån.

 

Svältholmen/Kråckbacke

Vi har lämnat in en komplettering, på Länsstyrelsens begäran, om ansökan om att få bygga fler golfhål på Svältholmen och Kråkbacke. Det är naturvärdesinventering, fågelinventering, groddjursinventering och friluftslivsinventering samt vår egen skrivelse med argument som talar för en utbyggnad av banan. Vi hoppas på besked under vinter/vår från Länsstyrelsen. Skulle vi få positivt besked så kommer det sättas ihop ett förslag som presenteras för medlemmarna på ett årsmöte och det är årsmötet som bestämmer om vi i så fall går vidare.

 

 

God jul och Gott Nytt år önskar

Petter Lindblad med personal


IMG_9218.jpeg