Categories
Nyheter

Framflyttat årsmöte


God morgon!

Framflyttat årsmöte
Efter samråd med Svenska Golfförbundet så har vi beslutat att flytta fram årsmötet.
 
Våra stadgar föreskriver att vi ska hålla årsmöte före den 15 maj. Att hålla årsmötet senare innebär därför ett avsteg från stadgarna. Detta avsteg ska vägas mot svårigheterna att hålla ett årsmöte där alla har möjlighet att delta.
 
Vi har även övervägt möjligheten att hålla årsmötet ”över nätet” men känner oss inte riktigt bekväma med att helt behöva förlita oss på att tekniken verkligen fungerar.
Vi har alltså valt att följa Svenska Golfförbundets rekommendation att flytta fram årsmötet tills vidare.
 
Nytt datum bestäms och ny kallelse skickas ut när nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten gör det möjligt att hålla årsmöte på ett normalt sätt.