Categories
Nyheter

Bokningsregler med anledning av Coronaviruset

Visby Golfklubb
Bokningsregler med anledning av Coronaviruset

Fr o m torsdag 26 mars gäller följande:

Om du inte vill spela med andra och vill gå i en 2- eller 3-boll har du den möjligheten på 9-hålsbanan.
För att garantera att inte fler bokar in sig måste ni boka via receptionen tel. 0498-20 09 30.

På 18-hålsbanan tillåts ännu 4-bollar och bokning sker som vanligt.

Vi följer riktlinjer och direktiv från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och Svenska Golfförbundet.
Vi uppdaterar och agerar hela tiden utifrån rådande omständigheter.

Vi förutsätter att var och en tar sitt personliga ansvar för att förhindra smittspridning.