Categories
Nyheter

Banrapport november

Glädjande nyheter

Bäste golfare,

Med tanke på nedstängningen av samhället som pågår just nu väljer vi på Visby Golfklubb att hålla öppet 18-hål under hela vintern i den mån vädret tillåter. Vi ser stor efterfrågan på att få spela golf och att det är en av få aktiviteter man faktiskt kan göra. Normalt håller vi 9-hålsbanan öppen för spel med ordinarie greener men nu adderar vi hål 10-18 för att kunna erbjuda en 18-hålsbana så länge vädret tillåter.

Den ökade mängden spel kommer dock att ställa högre krav på dig som spelar för att banan ska kunna hålla under vintertid och att slitage ska undvikas.

Följande gäller:

  • Slagmatta blir obligatorisk på tee och fairway (en låda kommer att finnas på tee 1 och man köper sin egen personliga matta där genom Swish)

  • När banan blir för blöt kommer vi att begränsa spel med vagn och golfbil.

  • Banan kommer att vara stängd vid frost, snö och vid rikliga mängder regn

  • Då det är många som vill spela och få ljusa timmar. Spela gärna med bra tempo och gärna matchspel (bjud varandra på puttar) och använd de nya reglerna för ”Ready Golf” (spela när du är redo)

  • Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de lokala myndigheternas råd gällande Covid-19

Vi i banpersonalen ska göra vårt bästa för att du ska få spela härlig golf även på denna sida året.

Hål 1-9 kommer att vara stängda för renovering tillsvidare. Vi bygger just nu ut greenerna på hål 7 och 8 och bygger även om bunkrarna på dessa hål.

Ny bevattning kommer att läggas ner på hål 10-16 under december/januari om vädret tillåter. Det kan hända att vi då stänger ett hål i taget under någon enstaka dag då arbetena pågår.

Vintern är greenernas återhämtningsperiod så dom kommer att luftas och vädras ur ordentligt. Se följande film varför:  https://www.youtube.com/watch?v=863Ix8czcoY 

Vänligen
/Petter Lindblad, Banchef Visby Golfklubb

Aktuell bokningsinformation

  • Allt spel bokas via ”Min golf”

  • Det är EJ tillåtet att spela före första bokningsbara starttid (09.00)

Med hänsyn till väderprognoser och skötsel kan den första bokningsbara starttiden tidigareläggas till 08.00. Beslut fattas löpande, se ”Min golf” för aktuella starttider.