Categories
Nyheter

Avslag Kråkbacke

Till medlemmarna i Visby Golfklubb

Nu har Mark- och miljööverdomstolen beslutat att inte bevilja prövningstillstånd när det gäller vår överklagan av Mark- och miljödomstolens beslut gällande Kråkbacke, hålen 5 och 6 på 18-hålsbanan.
Det innebär att hål 5 och 6 inte kommer att byggas om.
Mark- och miljööverdomstolen fattade beslut 2022-04-12 mål nr är M1209-22.

Lars Leissner, ordförande