Categories
Nyheter

Årsmötet framflyttat till 9 maj

På grund av corona pandemin beslutade styrelsen vid sitt sammanträde den 17/3 att flytta fram årsmötet i Visby Gk till lördagen den 9 maj på tid och plats som meddelas senare.

Årsmötet ska enligt stadgarna avhållas före den 15 maj.