Vatten
Energi
Material

Vårda resurserna – nyckeln till framgång

Vatten är nyckeln till vår älskade golfbanas välmående. Vatten är blodomloppet som förser och ingjuter varje organ; greener, fairway och ruff med liv. Jorden är musklerna. Gräset huden. Inget vatten – inget liv.

Så här arbetar Visby Golfklubb för att minska den totala bevattningsytan
 • Bevattning styrs endast till viktigaste spelytorna
 • Låter banan bli naturligare, genom att anpassa våra växter / planteringar
 • Byter till växter som klarar torka, där det fungerar
 • Väljer grässorter som passar i vårt klimat och lokala förhållanden
Detta tar Visby Golfklubb hänsyn till vid schemaläggning av bevattning
 • Väderleksprognoser
 • Lokalt mikroklimat
 • Fuktighetsmätare (TDR)
 • Data från andra väderstationer
 • Tidigare klimat-och vädernoteringar
Så här gör Visby Golfklubb för att begränsa/effektivisera bevattningen
 • Utbildar banpersonal i god bevattningsteknik
 • Justerar spridarmunstycken så att endast spelytor vattnas
 • Genomför bevattningsrevision
 • Använder moderna spridare
 • Genomför en spridartest för att kolla spridningsbilden
 • Handvattnar när det behövs
 • Vattnar på kvällar och nätter
 • Investerat i dubbelradig bevattning i stället för enkelradig vilket minskar förbrukningen med 30%
 • Allt vatten tas ur egna dammar, slutet kretslopp
 • All dränering rinner till dammarna
 • Utvärderar nya tekniska rön kring bevattning
 • Använder system som kan finjusteras (Dator, mobil)
Följande förbättringar har Visby Golfklubb gjort de senaste 10 åren
 • Inventerar alla livsmiljöer (Biotoper) på och runt anläggningen
 • Pump/styrning (Programvara)
 • Sprinklers och munstycken
 • Filter
 • Investerat i dubbelradig bevattning
 • Ombyggnad av greener för att minska bevattningen
Visby Golfklubb har följande vattenbesparande installationer
 • Snålspolande toaletter
 • Diskmaskin, Vattensnål
 • Tvättmaskin, Vattensnål
Visby Golfklubb hanterar vattenresurserna ansvarsfullt genom att
 • Ha de tillstånd som krävs (ex vattendom)
 • Registrera och rapportera vattenförbrukning till ex. kommunen
Följande alternativa vattenresurser används på Visby Golfklubb
 • Använder inte dricksvatten för bevattning
 • Samlar regnvatten från hårdgjorda ytor (ex. parkering, tak mm)

Energi

Så här arbetar Visby Golfklubb för att undvika onödig skötsel
 • Minskar på klippning, bevattning och andra energikrävande insatser på naturområden som inte är i spel
 • Byter växtlighet mot sorter som inte kräver mycket vatten eller skötsel
Visby Golfklubb har följande fordon som drivs med alternativa bränslen
 • Laddningsbara golfbilar
 • Laddningsbara transportfordon
 • Laddningsbara klippare /annan utrustning
 • Hybridfordon
 • Hybridklippare /annan utrustning
Visby Golfklubb jobbar med att minska elförbrukningen genom att
 • Regelbundet gå igenom elräkningen
 • Beställa professionell energirevision
 • Kategoriserar och följer energiförbrukningen
 • Gå in på energileverantörens hemsida för tips och råd
 • Kontrollera anläggningens uppsäkring så att den är optimal för verksamheten
 • Använda automatiska strömbrytare
 • Använda bergvärme
Visby Golfklubb uppmuntrar till energisparande genom
 • Personalutbildning
Hållbart byggande och passiv design på Visby Golfklubbs anläggning
 • Utnyttja naturligt ljus (takfönster, stora fönster, rör som omvandlar solsken till värme, etc)
 • Utnyttjar läget för god, naturlig ventilation
 • Planterade träd och buskar för att skydda från vind och ge skugga
Visby Golfklubb har hållbarhetscertifiering för byggnader genom
 • Uppfylla lokala byggnormer mm
Visby Golfklubb effektiviserar energianvändningen genom att ha
 • Sensorer för inomhusbelysning
 • Automatiska timers för belysning (justeras efter säsong)
 • Energieffektiv utomhusbelysning (sol, rörelsedetektorer, timers)
 • LED lampor
Följande översyn av Visby Golfklubbs värme- och kylanläggningar görs /är gjort
 • Justerat värme- och kyla efter säsong och utbildat vår personalen
 • Uppgraderat till ett effektivare system värme/kyla
Visby Golfklubb blir mer hållbara när det gäller energi genom att
 • Identifiera vilken typ av el vi köper
 • Byta till miljövänlig el
 • Byta till el- eller hybridfordon, om möjligt
 • Ta in experter för att titta på potentiella småskaliga förnybara energikällor, som solenergi, solceller, biomassa, vindkraftverk, mikrokraft etc.
 • Ha elverk som säkerhet mot strömavbrott

Material

Visby Golfklubb har slutat med följande engångsartiklar
 • Plastbestick
 • Plastmuggar
 • Plastpåsar (för inköp)
Visby Golfklubb minskar förbrukningen genom att
 • Tar hänsyn till produkters hållbarhet över tid vid beställning
 • Har god koll på lagerhållning för restaurang och drift, för att undvika onödiga beställningar
Visby Golfklubb skapar en hållbar inköpspolicy genom att
 • Köper i storpack, om möjligt, för att undvika onödiga förpackningar
 • Köper miljövänliga rengöringsprodukter
 • Säsongsanpassar restaurangens menyer för att använda lokala råvaror
 • Fundera på att samordna inköp med närliggande företag
Visby Golfklubb funderar på att
 • I högre grad köpa varor gjorda av återvunnet eller hållbart material
 • Ställa krav på att leverantörer är engagerade i hållbarhet
 • Efterlysa återvinningsbara alt. komposterbara förpackningar av leverantörer
 • Kräva att leverantörer har hållbarhetspolicy /ansvar
Visby Golfklubb köper ekologiska och miljöcertifierade produkter exempelvis
 • MSC-märkt fisk och skaldjur
 • KRAV-märkta livsmedel
 • Rainforest Alliance-märkta produkter
Visby Golfklubb väljer återanvänt/återvunnet material så som
 • Krossad sten, betong etc.
 • Komposterad jord
Visby Golfklubb samlar in och återanvänder eller komposterar följande material
 • Jord och sand
 • Upptaget material vid hålpipning
 • Avtorvad turf
 • Gräsklipp
 • Avfall från kök
Visby Golfklubb utbildar sin personal i återvinning och hanterar avfall så här
 • Går igenom sophämtningsräkningarna
 • Kontaktar avfallsentreprenören för gå igenom tjänster, föreskrifter och få råd samt förhandla fram det bästa avtalet
 • Samarbetar med andra lokala företag för att få de bästa priserna från avfallsentreprenörerna
 • Begär minsta möjliga, återanvändbara eller återvinningsbara förpackningar från leverantörer
Visby Golfklubb och Kronholmen Restaurang & Bar minskar matsvinn genom att
 • Noggranna med planering av vår meny
 • Anpassning av portionsstorlek
 • Planera inköp av färskvaror
Visby Golfklubb använder godkända avfallsföretag för
 • Vanliga sopor
 • Farligt avfall
 • Industriavfall
 • Grönt avfall (växtbaserat)