3 juli

image3.jpeg

Att spela golf är en passion. Teknik, material, psykologi och hårt arbete är nyckeln till framgång. 

Att sköta en golfbana är också en passion. Teknik, material, psykologi och hårt arbete är det som föder framgång. 

Visby Golfklubb har 126 teer. Teerna klipps två till tre gånger i veckan och lagas lika många dagar. Att klippa dessa teer kräver ca 50 000 steg eller drygt 3 mil och tar 10 arbetstimmar där varje vändning med klipparen är likt dans där det gäller att styra den tunga maskinen – i ett grepp lika smeksamt som när man greppar en järn 9:a. 

Det klarar man inte av om man inte har glöden, passionen, tekniken och materialet. 

Och det har vi.

Pierre Friberg