Banutveckling

006_VisbyGK_16BITS-square.jpg

Banutvecklingsplan

Visby GK och vår banchef Petter har ett löpande utbyte med banarkitekterna Pierre Fulke och Adam Mednicksson. Pierre och Adam besöker klubben regelbundet.

Vi diskuterar och planerar både mindre justeringar i närtid, och större förändringar på sikt. Rent konkret jobbar vi under 2018 t.ex. med det vi kallar bunkerprojektet - där vi successivt går igenom och vässar kvaliteten på utvalda bunkrar.

Vi arbetar just nu med vår nya banutvecklingsplan. När den är genomarbetad och klar kommer den att presenteras här på hemsidan och via e-post till våra medlemmar.

Se fler bilder och läs mer under "Om Banorna"