Besök på Toro headquarters

Idag besöker jag Toros headqaurters i Minneapolis. Här jobbar 1200 personer. Totalt har dom 6800 personer anställda världen över. De omsatte ca 20 miljarder kr 2016. Här är det bara kvalité som räknas och i den gamla "svenska" delstaten Minnesota blomstrar företaget. Alla anställda har aktier i företaget. Har du jobbat 25 år får du egen parkeringsplats och den är ett par hundra som har det. 

I USA finns det 14000 golfbanor. I början på 2000-talet byggdes 18 hål om dagen i USA, men försvinner ca 150 golfbanor om året och förväntas så det närmaste 10 åren. I Sverige har vi ca 450 banor. Golf är dock bara ca 30% av företagets verksamhet. Imorgon ska vi få en glimt in o deras framtida produkter och vi ska också få tycka till om vad vi vill ska förändras.

/Petter

IMG_2751.JPG
Staffan Magnusson