9-hålsbanan öppen!

9-hålsbanan är nu öppen för spel med ordinarie greener och ordinarie tee. Det ligger mattor på en del tees så använd dom tack. Banan kommer fortsatt vara stängd vid frost. Bokning gäller, ej bollränna.

18-hålsbanan är fortsatt stängd då det är en del arbeten som ska utföras där innan vi öppnar. Vi behöver ett para dagar med fint väder för att kunna jobba med dessa uppgifter.

Rangen är fortsatt öppen.

/Banchefen

Staffan Magnusson