Årsmöte 2018

Årsmöte

2018 års årsmöte för Visby Golfklubb går av stapeln på Långfredagen den 30 mars kl 13.00 på Suderbys.

Formell kallelse med förslag till föredragningslista kommer ut senast tre veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingar kommer att publiceras på hemsidan, och finnas tillgängliga i receptionen, senast en vecka före årsmötet.

Vi påminner dock nu om att motioner till Årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet.

Maila dessa till info@visbygk.com alternativt skicka per post till:

Visby Golfklubb
Kronholmen Västergarn 415
622 30 GOTLANDS TOFTA

Styrelsen Visby Golfklubb
 

Staffan Magnusson