Information från Visby Golfklubb

Hej!

Stort tack för ytterligare en härlig och rolig sommar på Visby GK och Kronholmen!

Det har, precis som vanligt, varit full fart! Det är spel på banan från tidig morgon till sen eftermiddag, det är fullt tryck i restaurang och shop och rangen och studion är välbesökta. Det är helt enkelt väldigt mycket folk som besöker oss. Och det mesta fungerar mycket bra!

En sak är helt säker och det är att utan vår fantastiska personal hade det inte fungerat så bra! Under högsäsong är vi cirka 35 st anställda på Visby Golfklubb! Jag vill rikta ett stort tack till ALLA i vår personal, banarbetare, kockar, receptionister, golftränare, servitörer, personal i kiosken, shoppersonal mm. Ni gör alla ett fantastiskt jobb och med ett stort leende på läpparna! Tack!

Banan:
Banan har med all rätt fått mycket beröm under säsongen. Hela banan håller nu en fantastisk standard. Petter o Co arbetar vidare efter den skötselplan som gäller, planen innebär bland annat mycket luftning och dressning av alla klippta ytor.

I och med att vi under vintern och våren fick möjlighet att pumpa vatten från Paviksån och därmed började säsongen med fulla dammar har vi kunnat vattna banan hela sommaren utan begränsning. I och med att vi har eget vatten påverkas vi inte av bevattningsförbudet. 

 
Statistik:
Under juli månad har det spelats knappt 13 000 golfrundor på Visby GK (varav cirka 3500 rundor på 9-hålsbanan) Detta är alltså rundor som registrerats i GIT (tidsbokningssystemet) Vi vet att utöver detta spelas det en hel del rundor utan att det bokas in i GIT, speciellt på 9-hålsbanan. Ett ständigt önskemål är att ni alltid bokar in era tider, antingen via receptionen eller via Min Golf.

Av de rundor som spelas under sommaren spelas cirka 8 av 10 rundor av medlemmar och alltså cirka 2 av 10 rundor av greenfeegäster. Jämfört med 2016 har det totala antalet rundor under juli ökat med cirka 7 %.

Det som är extra glädjande är att antalet rundor på 9-hålsbanan har ökat med 11 %. Min känsla är att fler och fler medlemmar upptäcker 9-hålsbanan och vilket bra alternativ den banan är. Det går oftast att boka in med hyfsat kort varsel, det är lite lugnare tempo och som ni säkert upptäckt är skicket lika bra som på 18-hålsbanan.

Inför den här säsongen ville vi få fler greenfeegäster att spela på eftermiddagarna och därmed frigöra tider för medlemmar på de mer attraktiva förmiddagstiderna. Vi utökade därför prisdifferentieringen något och sänkte greenfeepriset med 200 kr redan efter kl. 14.00 på dagarna. 
 
Glädjande nog gav det resultat! Det var betydligt fler greenfeespelare (cirka 50 %) som spelade på eftermiddagarna istället för på förmiddagarna jämfört med 2016. Intäktsmässigt innebär det att vi tappar något men å andra sidan innebär det ju att antalet starttider ökat förmedlemmar på förmiddagarna.

Speltempo
Vi vet ju att det har funnits, och ibland fortfarande finns, problem med långsamt spel på banan. Speciellt under högsäsong. Visby GK har de senaste åren varit duktiga på att ta denna fråga på allvar. Man har klippt ruffar, infört hektometersystemet på tees mm. Detta har också under de senaste åren gett effekt och rondtiderna gick ner.

Dock fanns det en känsla att under 2016 var delar av problemet var tillbaks. På grund av detta lanserade styrelsen därför ett projekt; ”Snabbare spel”. Projektet ska pågå under ett par år.

Hittills har vi under 2017 genomfört ett par åtgärder. Det ena var att vi tog fram en flyer med information som vi delar ut till golfarna tillsammans med banguiden. Ni har säkert sett den, om inte, innehåller den ett antal tips om vad man som golfare ska tänka på för att försöka få ner speltempot. Vi har också försökt att vara mer aktiva med att ha en ranger ute på banan.

Under säsongen har vi mätt hur långa rondtiderna verkligen är, detta istället för att gissa. From maj månad har vi under helger och sommaren dagligen tagit tid på speltempot. Resultatet: På förmiddagarna är genomsnittstiden för 18 hål 4.25 och på eftermiddagarna 4.45. Detta alltså vid tidpunkter då banan i princip är fullbokad.

Detta tycker vi faktiskt är helt ok, det med tanke på hur mycket spelare det är varje dag. Det har också varit väldigt få klagomål under sommaren gällande långsamt spel. Fakta är att det bara är vid några få enstaka tillfällen som genomsnittstiden har varit över 5 timmar.

Vi hade inför säsongen mycket diskussioner om huruvida vi skulle gå tillbaks till 10 minuter mellan starttiderna, istället för dagens 8/9 minuter. Vi visste att med längre tid mellan starttiderna skulle rondtiderna bli något kortare men också att vi skulle minska kapaciteten och antalet starttider med cirka 16 %.

Vi beslutade då att fortsätta med 8/9 minuter mellan starttiderna med argumentet att vi inte ville minska antalet starttider och därmed minska tillgängligheten till banan. Med tanke på vilken hög efterfrågan det varit på starttider under den gångna sommaren, var det med all säkerhet rätt beslut.

Vi tittar nu vidare på fler åtgärder för att ytterligare arbeta med speltempot inför hösten och kommande säsong.

Fyrhuset
De första hyresgästerna har nu bott i det nyrenoverade Fyrhuset. Bokningsläget ser bra ut inför hösten. Om ni är nyfikna hur det ser ut i Fyrhuset, kom förbi undertecknad så visar jag er gärna resultatet.
 
  
Medlemsundersökning
Som jag tidigare informerat om genomför vi en medlemsundersökning via mail i samarbete med Sv Golfförbundet. Undersökningen går ut vid tre tillfällen under året, vår, sommar och höst, och till en tredjedel av medlemmarna varje gång. Det är slumpmässigt utvalt när man som medlem får sitt mail/undersökning.

De första två utskicken har genomförts och därmed har 2/3 av medlemmarna fått chansen att svara. Hittills är det lite drygt 40 % av medlemmarna som valt att svara på undersökningen. Ju fler som svarar desto bättre blir naturligtvis underlaget.

Jag kommer att återkomma med resultatet av undersökningen längre fram i höst, när alla medlemmar fått chansen att svara. En delrapport berättar dock att vi får höga betyg på stora delar av verksamheten!

Förstärkning på tränarsidan!
Vi är väldigt glada att kunna berätta att vi, inför kommande säsong, har rekryterat en ny ansvarig tränare/PRO.

Martin Munkhammar, senast verksam på Slite Golfklubb, kommer att verka som heltidsanställd tränare på Visby GK from säsongen 2018. Martin, med sin bakgrund och kompetens, kommer att passa in mycket bra i vår verksamhet och kommer kunna bidra till att utveckla idrottsverksamheten.  Vi kommer att återkomma under hösten/vintern med en mer fyllig presentation av Martin.

Vi är också mycket glada för att Anders Fritzon kommer att fortsätta arbeta som tränare på Visby GK men fortsatt bara under säsongen. Anders har ju sin skidverksamhet i Verbier under vintern.

Via rekryteringen av Martin kommer vi kunna ta ytterligare steg i vår satsning på att rekrytera ungdomar och förbättra vår ungdomsverksamhet. Vi kommer också att inför nästa säsong kunna erbjuda ett betydligt bredare kurs- och träningsupplägg för medlemmar och gäster.
 
Hösten
Nu har vi någon vecka eller två där det är något lugnare ute på Kronholmen och vi kan hämta andan. Men redan i slutet av augusti sätter vår andra högsäsong, hösten, igång igen, bokningsläget ser bra ut. Det är mycket medlemmar och gäster som kommer och spelar Kronholmen under den kanske allra bästa årstiden att spela golf på.
 
Feedback!
I min roll som klubbchef är det oerhört värdefullt att få feedback, inspel och idéer från er medlemmar. Kom gärna förbi, ring eller skicka ett mail, 0498–200933 eller staffan@visbygk.com . Jag uppskattar det!

 
Bästa Hälsningar
 
Staffan Magnusson
Klubbchef, Visby GK

008_Visby_GK_16BITS_delivery.jpg
Staffan Magnusson