Ändring av medlemskap 2018? Passiv 2018?

Just nu är det många som vill bli medlem i Visby Golfklubb! Det är såklart kul men det betyder också att vi har en del utmaningar för att vi ska kunna hantera detta på bästa sätt inför säsongen 2018.

Det är därför extra viktigt att du som önskar vara passiv medlem 2018 meddelar oss detta innan den 31 oktober. Då är du garanterad att endast behöva betala medlemsavgiften kommande år och klubben tar över ansvaret att hyra ut ditt spelrättsbevis. Om du inte meddelar oss att du vill vara passiv medlem innan 31 oktober är det ditt ansvar som innehavare av en spelrätt att hitta en ny medlem som vill hyra ditt spelrättsbevis. Hittar du ingen som vill hyra det är du betalningsansvarig även för spelavgiften kommande år.

Detta är vad som framgår av bestämmelserna för innehavare av spelrättsbevis. Vi inser att det kan upplevas som lite fyrkantigt men det är det regelverk vi måste följa. I vanlig ordning gör vi vad vi kan för att hjälpa till även efter detta datum.

Vi ber dig också, om du önskar ändra ditt medlemskap inför 2018, att meddela oss det så fort som möjligt. Det kan ju exempelvis vara om du vill gradera upp från bronsaccess till guldaccess.

Vi ber även dig som idag hyr en spelrätt att meddela oss om du INTE avser att hyra spelrätt inför 2018.Vi vill få besked om detta senast den 31/10.

Om du vill fortsatt ha samma typ av medlemskap som i år behöver du inte meddela oss, då löper allt på som tidigare.

Vi uppskattar att du tar dig tid att hjälpa oss med denna information, det hjälper oss mycket!

Staffan & Linda

berit och damerna.jpg
Linda Westerholm